Global bir lider olarak, iş gücü piyasasının gelişimine katkı sağlamak ve çalışmanın kişisel ve sosyal değerini öne çıkarmak adına  hizmet veriyoruz.

 

Değerler

Gi Group bünyesinde bulunan her bireyin ve her şirketin işi, işgücü piyasasına yaklaşımı ve içinde bulunduğu tutum toplumla uyumlu 6 temel değer bütününe dayanmaktadır.

 

İş

Gi Group çalışmayı; insanların kendilerini gerçekleştirmesi, arzularını farketmeleri ve geleceğe de uzanabilecek daha büyük bir “refahın” oluşturulması için bir araç olarak algılar. Bu nedenle Gi Group, insanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine karşılık verebilecek bir geleceğe sahip olmalarını sağlayacak iş fırsatlarının yaratılması için çalışır. Yapılan her iş eşitlik, tarafsızlık, kişisel onurun ve güvenliğin korunması ilkelerine dayanmakta olup her türlü ayrımcılık ve yasadışılığı reddetmektedir.

 

Sorumluluk

Gi Group toplum içinde oynadığı kamusal ve sosyal rollerin farkındadır. Çok uluslu bir istihdam şirketi olarak ve en iyi küresel uygulamalarımızı kullanarak, pazarın ve yerel toplulukların gelişmesi için yeni ve daha iyi kuralların uygulanmasında etkili olabileceğimizi düşünmekteyiz. Paydaşlarımızın‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ mutluluğu da şirket personelimizin bireysel sorumluluk alanlarına girer. Bu nedenle bütün çalışanlarımız aşağıdaki konularda destek sağlamak için sorumluluk almaktadır:

  • Evrensel olarak kabul gören insan hakları ve bunların aktif bir şekilde korunması;
  • Grubumuzun faaliyet gösterdiği ülke yasaları, istismar ve yolsuzluğun her türüne direnç;
  • İşyeri sağlığı ve güvenliğini düzenleyen mevzuatın benimsenmesi, kültürününün yayılması ve en etkili önleyici tedbirlerin benimsenmesi;
  • Çevrenin korunmasını amaçlayan en son girişimler, teknolojiler ve uygulamaların sürdürülmesi.

 

Özen

Gi Group olarak, çalışanlarımızın ve temsilcilerimizin iş yükümlülüklerini yerine getirebilecekleri tek geçerli yolun görevlerini özen ve dikkat ile yapmaları olduğuna inanmaktayız. İş, kendileri ve amaçlanan kişiler için en iyi şekilde tamamlanmalıdır. Bu bağlamda, Gi Group’un faaliyetlerinin dayandığı ilkeler aşağıdaki iki öncelik ile temsil edilir:

  • Müşterilerimiz – hem Şirketler hem Adaylar olmak üzere- müşterilerin özel ihtiyaçlarını karşılayacak etkili, hedefe uygun ve uzun dönem geçerli olacak değer katan servis ve araçlar sağlamak
  • Oİnsanlarımız- kendi değerlerinin tanınması ve işin kendilerine sağladığı önemin farkındalığının güçlendirilmesi, şirketin hayatlarında değerli ve eğitimsel bir rol oynayabileceğine dair inanç konusunda onları desteklemek.

 

Ekonomik Verimlilik

Gi Group’da, bir şirketin pazarda denge ve performans durumunu koruma yeteneğinin, kârlı ve sağlıklı iş yapma ve paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılama hedeflerine ulaşmak için vazgeçilmez bir faktör olduğuna inanmaktayız. Bu durum mükemmel hizmet ile iş sürekliliğinin birleştirilmesini gerektirir. Ancak bu faaliyetlerin nihai amacı olmamalı; kurumun, çalışanlarının ve şirketin faaliyet gösterdiği ekonomik ve sosyal çevrenin teşviki için bir araç olmalıdır. Bu işlemler serbest, düzenlenmiş ve adil rekabet prensibine göre yasalara mutlak saygı çerçevesinde yürütülmelidir.

 

Sürekli Öğrenme ve İnovasyon

Gi Group, sürekli öğrenme ve inovasyonun teşvik edilmesinin daha iyi iş yapılması ve iş sürekliliğin devamı için gerekli koşulları temsil ettiğine inanmaktadır. Ekonomik ve sosyal koşullardaki değişikliklere uyum sağlayan yeni çözümlerin üretilmesi, tüm paydaşları yararına olacaktır.

Aslında, Gi Group personeli kendilerinin çevrelerine hizmet vermesi gerektiğini düşünür, tersini değil. Bu nedenle kendilerini işçilerin, adayların, kurum ve kuruluşların hizmetine adarlar ve uzmanlıklarını günlük işlerinde profesyonellik içinde paylaşırlar.

 

Ekip Ruhu

Gi Group insanların bir organizasyonun en temel varlığı olduğuna inanır. İyi bir iş-yaşam dengesinin önemini, ekip çalışmasının ve şirketin misyonuna derin bir katılımın esas olduğunun önemini de anlıyor ve saygı duyuyoruz.

Şirketin değerlerinin ve misyonunun kişinin kendi iş değerleri ile aynı çizgide olması, pasif rolden proaktif role geçiş anlamına gelir. Gi Group’da herkesi etkileyecek bir değer oluşturmak için, iş arkadaşları ve yöneticileri ile olumlu bir ilişki kurmaları, çalışma koşulları hakkında görüş alışverişinde bulunmaları, şirketin tüm taraflar için değer yaratan ürünlerinin ve süreçlerinin iyileştirilmesi için önerilerde bulunmaları beklenir.

Ayrıca görüş alışverişi sadece iş arkadaşları arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda tüm diğer paydaşlarla da şeref, onur ve itibarının korunduğu bir alan olarak tarif edilmelidir.