Etik Kuralları, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan ve Evrensel İnsan Hakları Beyannemesi’nde, Uluslararası Çalışma Organizasyonu Beyannamesi’nin temel prensipler ve işyerindeki haklar kısmında ve Küresel İlkeler’in İnsan Hakları, Çalışma, Çevre ve Yozlaşma karşıtlığı üzerine 10 prensibinde belirtilmiş olan “ insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yozlaşmaya karşı savaş alanlarındaki temel değerleri kucaklama, destekleme ve uygulama” talebine uygundur.

Uluslararası Özel İstihdam Kurumları Konfederasyonu’nun Küresel Kurumsal Üyesi olaran Gi Group, CIETT’nin Davranış Kurallarını ve “uluslararası düzeyde kabul görmüş, uygulanabilir yasa ve standartlarla uyumlu olan iyi çalışmanın ilk eve standartlarını sağlayan” OECD’nin Çokuluslu Şirketler Kılavuzu’nu almıştır.

Bu çerçevede, Etik Kuralları, Gi Group’un faaliyetlerini sürdürmesinde ve hissedarlarıyla yaptığı işbirliklerinde benimsediği değerlerni ve ilkelerini oluşturur. Bu Kurallar, Gi Group’un Kurumsal Yönetim politikasının ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bu belge, Ana Fima tarafından uygun bulunup yayınlanmıştır ve firmanın ağında bulunan bütün firmalar tarafından paylaşmak ve kendi politikalarına uygulayarak eğitim şemalarına dahil etmek üzere kabul edilecektir.

Etik Kuralları’nda açıklanan kılavuz ve ilkeler, ya yerel politikala ve Tekil Group Şirket’lerince benimsenen kurallar ile birleştirilecek ya da yerel yönetmeliklerle firmalara empoze edilecektir.

Etik Kuralları, işbirlikçiler ve çalışanlar tarafından -Group yöneticileri ve müdürlerden aşağı kadar- günlük çalışmalarında, hem hareketlerinde ve şirket içi kişilerarası ilişkilerinde hem de topluma ve pazara yönelik ilişkilerinde referans alınması zorunludur. Hiçbir koşulda, şirketin amaç ve faydalarının gözetiliyor olduğu inancı, kuralların ihlalini haklı kılmaz, öyle ki bu kurallar, tüm iç yönetmeliklerin, prosedürlerin ve sözleşmesel ilişkilerin üzerindedir.

Gi Group Hissedarları’nın, Etik Kuralları’nı temel aldıklarından, paylaştıklarından ve iş davranışlarında temel olarak kural ve yasalarda bütünlük, sadakat, dürüstlük, şeffaflık ve saygı gibi değerleri baz alarak uyguladıklarından emindir.

 

KURALLARIN ALICILARI

Kuralların alıcıları şunlardır:

  • Gi Group’taki Şirketler’in denetsel organları ve karar-veren üyeleri, müdürler ve örgütsel yapıya dahil olan çalışanlar;
  • Geçici sözleşmeli personel;
  • Kendi adlarına ya da Gi Group’taki Şirketler’in adlarına çalışan dışsal işbirlikçiler ve danışmanlar

Etik Kuralları’nın hükümleri, Gi Group’taki Şirketler’in ilişki kurduğu ve açıkça belirtilmiş olan dışarıdan Hissedarlar’a (Tedarikçiler, Müşteriler, Kurumlar,.. ) da yöneliktir.

 

KURALLARIN TEBLİĞİ VE BİLİNMESİ

Etik Kuralları’nın tüm alıcılara ve üçüncü taraflara ulaştırılması ve taşıdığı değerlerin paylaşılması Gi Group’un görevidir. Olabilecek en geniş dağıtımı garanti etmek için Şirket’in internet ve intranet sitelerinde de yayımlanır.

Group’taki Şirket’lerin yöneticileri ve departman müdürleri, Kurallar’ın herkesçe anlaşıldığından ve benimsendiğinden emin olmak için her türlü çabayı göstererek, Etik Kuralları’nın değer ve hükümlerini işleri aracılığıyla da herkese göstermek zorundadır.

Çalışanlar, işbirlikçiler ve danışmanlar; davranışlarını Etik Kuralları içinde bulunan değerler, prensipler ve amaçlara uygun olarak adapte etmek zorundadır.

Mümkün olduğunca tüm Alıcılar, ayrıca Müşteriler ve Tedarikçiler ve diğer ilgili Hissedarlar Etik Kuralları’nda belirtilen hükümlere, referans standartlarına ve her spesifik içsel fonksiyonu düzenleyen prosedüre aşina olmalıdır.

Bu maksatla, Gi Group, uygun eğitimler organize eder ve tüm Alıcılar’dan Etik Kuralları’nı ve içindeki düzenlemeleri doğru yorumlamak için ihtiyaç duydukları bilgileri istemelerini talep eder.

 

KURALLARIN UYGULANMASI

Etik Kuralları’nda belirtilen prensiplerin gözlemlenmesi, yorumlanması ve doğrulanması, kendi yönetsel ve denetsel güçleri olan ve aşağıdakilerden de sorumlu olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ekibi’nin (KSSE) sorumluluğundadır:

  • Kurallar’ın uygulanmasını ve operasyonunu denetlemek;
  • Tüm Alıcılara sağlanan bilgiyi ve eğitimi denetlemek;
  • Yasal değişiklikler ve işin ve örgütün evrimi üzerine düzenli eğitim sağlamak.

 

Etik Kurallarını İndir – Türkçe
Download the Ethics Code – English