2015-06-30 Assessment Center

Değerlendirme Merkezi şirketleri hedeflerine ulaştırmayı amaçlayan ve bu kapsamda insanları değerlendirmek amacıyla metadoloji sunan servisimizdir.