2015-06-30 Assessment Center

Değerlendirme Merkezi şirketleri hedeflerine ulaştırmayı amaçlayan ve bu kapsamda insanları değerlendirmek amacıyla metadoloji sunan servisimizdir.

  • Kişilik ve Yetkinlik Envanterleri, Yetenek Testleri seçme ve terfi sürecinde kurumunuza en uygun adayları belirler.

 

    Gizlilik bildirimini oku