Gi Group toplum içinde oynadığı kamusal ve sosyal rolün farkındadır. Çok uluslu bir istihdam şirketi olarak ve en iyi küresel uygulamalarımızı kullanarak, pazarın ve yerel toplulukların gelişmesi için yeni ve daha iyi kuralların uygulanmasında etkili olabileceğimizi düşünüyoruz.

Gi Group’un yaptığı çalışmaların amacı, insanlara geleceklerine uygun, kendi beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre çalışma fırsatları oluşturmaktır.

Bu bağlamda, Gi Group’un ilham veren prensibi, güçlü bir şirket ve insan eğilimi oluşu ile temsil edilmektedir. Çalışmalarımız bir taraftan kişinin indirgenemez değeri ilkesine ve işin onlar için olduğu bilincinin önemine dayalı olup, diğer taraftan da şirketin gelişimi için temel araç olarak şirkete duyulan derin saygı ve itibar üzerine kuruludur.