1. Çok yönlü düşünen bir zeka

Muhakeme gücü, yaratıcılık, sezgi ve hayal gücü gibi soyut nitelikler büyük liderler için çok önemli. Çünkü bunlar sayesinde inovasyon mümkün olur. Bu özellikler an az mantık, ayrıntılara önem verme ve finansal okuryazarlık kadar önemli, hem de her reklamdan tutun, yazılım ve mühendisliğe kadar her sektörde.

2. Münazara becerisi

Liderlerin çevresi her şeye kafa sallayan çalışanlarla dolu olursa, kimse bir şey öğrenemez. İyi çalışanlar sözlerinin arkasında durabilenler ve bunu ifade edebilenlerdir, hatta başkalarının duymak istemeyecekleri şeyleri söylemeleri gerekse bile.
3. Uluslararası vizyon

En iyi adaylar sürekli sorgulayan, dışarıya açık ve uluslararası bakış açısı olanlardır. Fikirler saniyeler içerisinde dünyayı dolaşırken, dar kafalı olamazsınız.
4. Yeniye açlık

Bu insanları ülke sınırlarının dışına bakmaya iten merak duygusu, aynı zamanda yeni şeyler konusunda takıntılı hale getirir. Yüksek başarı gösterenler sürekli yeni teknolojilere, yeni fikirler, yeni trendlere yönelir, statükoyla mutlu olmaz.
5. Hızlı karar alırlar

Strateji kritik önem taşıyabilir; fakat uygulama olmadan hiçbir işe yaramaz. Siz düşünedururken, rakipler hızla yol alır.
6. Daldan dala konmazlar

Kalıcı bir etki bırakmak için kendinizi sevdiğiniz bir işe adamanız gerekir.
7. Kazanma hırsı

Kazanmayı önemserler, kaybetmekten hoşlanmazlar.