Esnek iş gücü modelinin özellikle kadın profesyonellere yararlı olmasının 4 temel nedeni:

  1. Esneklik sağlıyor: Esnek sürelerde gerçekleşen projeler bazen birkaç saat, bazen haftada birkaç gün veya dönemsel çalışmalar olabiliyor. Böylece geleneksel çalışma modelinde çalışamayan veya çalışmak istemeyen kadınlar iş dünyasına aktif katılabiliyor. OECD’in “Kadınlar ve Geleceğin Çalışma Modeli” başlıklı yeni raporuna göre kadınlara esnek çalışma fırsatları ve koşullarının tanındığı ülkelerde kadın istihdam oranlarının da daha yüksek olduğu belirtiliyor.
  2. Network oluşturma fırsatları sunuyor: Esnek iş gücü modelinden faydalanan kadın profesyoneller birden fazla projede yer alabiliyor, bu sayede farklı şirketler ve profesyonellerle tanışma ve network oluşturma fırsatları yakalayabiliyor. Bu avantaj uzun vadede kariyerlerini pozitif yönde etkiliyor. KPMG’in bir araştırmasına göre zengin bir iş ağına sahip kadın profesyoneller liderlik pozisyonlarında daha fazla rol alıyor.
  3. Eşitlik sağlayabiliyor: Esnek iş gücü modelinde, kişisel tercihler, önyargılar veya iç politikadan çok uzmanlık, tecrübe ve performans ön planda. Çalışmalar proje-bazlı, sonuç-odaklı ve belirli hedeflerin çerçevesinde olduğu için özellikle kadın uzmanlar açısından daha eşitlikçi bir model sunuyor. Bunun uzun vadede kadın ve erkek profesyonellerin maaş farkını düşürecek bir faktör olduğu da belirtiliyor.
  4. Uzmanlıklarından faydalanma fırsatı: Dijitalleşen dünyada teknik uzmanlık alanları kadar sosyal beceriler de önemli. Yeniliklere hızlı adapte olabilen, iletişim kabiliyeti ve ikna gücü kuvvetli, motivasyon sağlayan, etkili ekip çalışmaları yönetebilen ve bilişsel yeteneği yüksek profesyonellerin revaçta olacağı bir dönem başlıyor. Birçok araştırmaya göre kadın profesyoneller bu alanlarda oldukça güçlü. Esnek çalışma modeli kadınlara bu yetkinlerinden faydalanma ve kendi kariyerlerini diledikleri gibi inşa etmelerine imkan sağlıyor.

Bu nedenlerden dolayı esnek iş gücü modeli kadın profesyoneller arasında hızla ivme kazanıyor ve farklı sektörlerde istihdama kadın katılım oranları da artıyor.