Gi Group dünyada bugün 58 ülkede hizmet veren lider bir insan kaynakları danışmanlık firması olarak; iş gücü piyasasının gelişimine katkı sağlamak ve çalışmanın kişisel ve sosyal değerini öne çıkarmak adına hizmetler sunmayı misyon edinmiştir.

Bu anlamda dünyada herkesi kapsayıcı; özellikle kadınlara, gençlere ve engellilere, hakkaniyetli ve özel ihtiyaçlara uygun iş çözümleri sağlayan bir çalışma ortamı yaratılmasına önem veriyoruz.  Özellikle bu grupların çalışma hayatında karşılaştıkları engellerin ve zorlukların farkındayız. Bir işe alım firması olarak, çalışanların işe giriş ve işteki gelişimleri önündeki engellerin kalkması ve eşitlik yaklaşımının benimsenmesini gerektiren yeni çalışma biçimlerine ve liderlik tarzlarına bugün tüm dünyada daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz.

Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi arzulanan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri açıklandı. Söz konusu hedeflerin amacı dünya genelinde iddialı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini inşa edecek bir gündem oluşturmaktı. Uzlaşılan 17 küresel hedef; sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri olan en önemli global sorunları gidermek yönünde belirlendi.  Gi Group olarak, misyonumuza ve yaptığımız tüm işler ve sosyal etkilerine özen gösteriyor ve her sene stratejilerimizi  dikkatle güncelliyoruz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ekiplerimiz dünya genelindeki ofislerimizle birlikte bu hedefleri desteklemek ve verdiğimiz hizmetler ile nasıl daha fazla katkı sağlayabileceğimiz üzerine çalışıyor.

2021’e dönüp baktığımızda ve bugün halen gündemimizde olan desteklediğimiz başlıca sosyal sorumluluk hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz.

ÇALIŞMA HAYATINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ULAŞMAK VE TÜM KADINLARI GÜÇLENDİRMEK

Çalışma hayatından cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanması bizim için çok önemli bir hedef. Gi Group olarak, özel eğitim projeleri ile kadınlar için istihdam olanaklarının genişletilmesi yoluyla ekonomik hayatta erkekler ve kadınlar arasında eşit fırsatlar geliştirmeye çalışıyoruz.

Bu konudaki mücadeleye katkı sağlamaya kendimizden başladık. Ne kadar kararlı ve azimli olduğumuzu yansıtan küresel bir bakış açısıyla size verebileceğim en güçlü veri, şirketler topluluğumuzda iş gücümüzün yaş ve cinsiyet dağılımıdır. Dünya genelinde 7000’e yakın çalışanlarımızın yaş ortalaması 35 ve %72’si kadındır.

Hem şirket içi çalışanlar hem de görüştüğümüz adaylar ve işçiler için istihdam ilişkisinin tüm aşamalarında cinsiyet önyargısından uzak bir yaklaşımı garanti ediyoruz.

Böylece ticari faaliyetlerimiz ve KSS girişimlerimizle; tüm kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığı her yerde sonlandırmak; kadınların siyasi, ekonomik ve kamusal yaşamda tüm karar alma süreçlerinde tam ve etkin katılımını ve liderlik için eşit fırsatlar sağlamasına destek olmak istiyoruz.

Türkiye’de bu anlamda iş birliği yapmaktan gurur duyduğumuz projeler söz konusu. OPET’in akaryakıt sektöründe kadın istihdamının arttırılmasına yönelik başlattığı Kadın Gücü projesi bunun en güzel örneklerindendir.

Bir diğer örnek merkezimiz İtalya’da başlayan Women4 projesi. Lojistik, Mekanik ve ICT gibi erkek egemen sektörlerde kadınların istihdam edilebilirliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir proje. Umuyoruz bu ve bunun gibi başarılı projeleri gerek kendimiz yapmaya gerekse iş ortaklarımızı operasyonel olarak destekleyerek daha da çoğaltmak istiyoruz.

ÜLKELERDEKİ VE ÜLKELER ARASINDAKİ EŞİTSİZLİĞİ AZALTMAK

Amacımız, hem şirket içi çalışanlar hem de görüştüğümüz adaylar ve işçiler için kapsayıcı bir kültür geliştirmak. Böylelikle;istihdam ilişkisinin tüm aşamalarında ayrımcılıktan uzak bir yaklaşımı garanti ederek; tüm adayların ve çalışanların iş dünyasına ve kariyer gelişimine erişim sağlayabilmelerini destekliyoruz.

2030’a kadar, yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, etnik köken, köken, din veya ekonomik veya diğer statüden bağımsız olarak herkesin sosyal, ekonomik ve politik olarak kapsanmasını güçlendirmek ve teşvik etmeyi hedefliyoruz.

KAPSAYICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜMEYİ DESTEKLEMEK, TAM VE VERİMLİ İSTİHDAM VE HERKES İÇİN UYGUN İŞ

Amacımız nihai olarak işe değer vermeyi ve bireyleri merkeze almayı hedefleyen tüm hizmetlerimiz aracılığıyla; özellikle genç nüfusu ve korunmasız insanların istihdam edilebilirliğini iyileştirmektir.

İnsan haklarına, yasalara ve serbest, düzenlenmiş ve adil rekabet ilkesine mutlak saygıyla, temel değerlerimizden biri olarak sorumluluğu teşvik ederek; daha iyi bir iş piyasası yaratarak, işçilere daha fazla koruma sağlayan tüm standartları destekleyerek ve yolsuzlukla ve her türlü suistimal veya yasa dışı davranışla mücadelede aktif rol alıyoruz.

Bu anlamda; 2030’a kadar global olarak katkı sağlayabileceğimiz konular: Gençler ve engelliler de dahil olmak üzere tüm kadın ve erkekler için tam ve üretken istihdam ve insana yakışır iş ve eşit değerdeki işe eşit ücret sağlanması; zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan kaçakçılığını sona erdirmek,  çocuk işçilerin işe alınması ve kullanılmasınıengellemek, ve 2025 yılına kadar her türlü çocuk işçiliğini sona erdirmek için acil ve etkili önlemler almak.Ayrıca, göçmen işçiler, özellikle kadın göçmenler ve güvencesiz istihdamda olanlar dahil olmak üzere tüm işçiler için işçi haklarını korumak ve güvenli ve emniyetli çalışma ortamlarını teşvik etmektir.

Gi Group içerisinde Türkiye’de ilk defa başlayıp globale yayılan Thisability – Engelsiz İstihdam markamız, bize gurur veren bir başka çalışma modelimiz. Bu markamızla en büyük temennimiz; engelliliğe güvenle bakan ve engellilerin de güvenle baktığı firma sayısını artırmaya katkı sağlamak. Gi Group Thisability – Engelsiz İstihdam; yalnızca kanuni zorunluluklar sebebiyle engelli istihdamı yapmaktansa, kalifiye engelli istihdamını artırmaya yönelik çalışmaktadır. Gi Group Türkiye olarak, engelli adaylarımızı sadece mavi yakalı pozisyonlara değil beyaz yakalı pozisyonlara da yerleştiriyor ve kariyer gelişimlerine destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Gelecek hedefimiz, tüm bu çalışmalarımızı elbette iş ortaklarımızın da desteği ile daha kapsamlı ve daha etkili olacak şekilde sürdürebilmektir. Çalışmalarımıza hem Türkiye hem globalde devam etmek, istihdam sektöründeki olumsuz koşullar ve zorlukların giderilmesi için daha çok çalışmak önceliklerimiz arasındadır.

Davide Riboni, Gi Group Türkiye Ülke Müdürü

Capital Dergisi – Mart 2022