Gi Group, işe alım sektöründe dünyanın önde gelen en büyük firmalarından birisi olup, 2015 yılını çok iyi sonuçlar ile kapamıştır. 500 ofisin ve yaklaşık 2,400 çalışanın bulunduğu global yapımız ile, Grubumuz toplam 1.600 milyon Euro ciro ile 2014 yılına oranla %18,2’lik bir artış göstermiştir. 2015 yılında, FVAÖK (Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kar) artışı 43 milyon Euro olup 2014 yılına oranla %19,4’lük bir artış göstermiştir.

“2015 yılının sonuçlarından çok memnunuz. 2015 Gi Group’un çalışanlarına, süreçlerine ve teknolojiye yaptığı yatırımların sonuçlarını aldığı çok güzel bir yıldı.”

“Coğfari bölglerin kar analizi ilginç bir sonuç çıkardı. Daha önceki dönemlerde karın çok büyük oranı Gi Group’un kurulduğu Italya’dan geliyordu. Artık yarı yarıya olacak şekilde bir bölümne olduğunu görüyoruz, ve bu çizdiğimiz uluslararası yolun etkili olduğunu gösterir.”

Colli Lanzi – Gi Group Kurucusu ve CEO

Ülkelerin kar oranlarına bakıldıığında, %52,7’si İtalya’dan, %23,7’si İngiltere’den ve %7’si Çin’den gelmiş. İtalya dışındaki ülkelerden elde edilen toplam kar 748 milyon Euro’dur. Bu rakamın yüzdesi 2015 için %47,3, 2014 için %46,9’dur.

“Finansal sonuçlarımız Gi Group’u İstihdan Büroları arasında Avrupa’da altıncı sıraya, dünyada 18. sıraya pozisyonlamaktadır. 2016 yılında da bu büyüme akımını, hem kendi bünyemizde hem de hedeflenmiş yatırımlar ile devam ettirerek, kendimizi güçlendirecek ve global olarak değer önerisini tamamlayacağız. Önümüzdeki sene için hedefimiz, bütün İK servislerinde destek olabilecek, global bir firma olmaktır.”