Aşağıdaki Profil için başvuru yapıyorsunuz


Profil:
Bölge:
İşin bulunduğu il:
Teklif no:


Adı *
Soyadı*
Telefon No *
E-posta *
Doğum tarihi (gg / aa / yyyy)
Kapak yazısı
Özgeçmişinizi oluşturun
* Özgeçmişinizi ekleyin

.doc, .docx ve .pdf formatları kabul edilmektedir (en fazla 2 MB)
Aşağıdaki imzam ile kişisel verilerimin gizlilik politikası beyanının 2. paragrafında belirtilen amaçlar için kullanılmasını kabul ediyorum (sahibinin işi, pazarlaması, ticari iletişimi, Pazar araştırmaları ve istatiksel analizler ilgili olarak e-posta, sms veya mms ile iletişim):

    
Aşağıdaki imzam ile kişisel verilerimin gizlilik politikası beyanının 3. paragrafında belirtilen amaçlar için kullanılmasını kabul ediyorum (sahibinin işi, pazarlaması, ticari iletişimi, Pazar araştırmaları ve istatiksel analizler ilgili olarak e-posta, sms veya mms ile iletişim):

    
Aşağıdaki imzam ile kişisel verilerimin yukarıda bölüm 1, 2 ve 3’te belirtilen amaçlar için İtalya’da veya yurtdışında Gruba açıklanmasını kabul ediyorum (AB veya AB-dışı ülkeler)