Esnek istihdamın rekabetin kritik bir ön koşulu olması ile birlikte müşteriler, iş dünyasının değişmekte olduğunun ve yüksek niteliklere sahip daha fazla personelin bir kaç yıl öncesine kadar sadece doğrudan istihdam edilen çalışanlara sunulan istihdam faydaları ile desteklenen esnek çalışmanın yararlarını seçtiğinin farkına varmaktadır.

Gi Group’ta bizim görevimiz, bu unsurları birleştirerek müşteri ve aday arasında başarılı bir ilişki kurmaktır. Bugün, müşteriler kendi rolleri gereği ne yapmaları gerektiğini bilen ve en az sorunla bu görevleri yerine getirebilecek; kendi ekipleri ile uyumlu, gerekli beceri ve eğitime sahip ve hepsinin ötesinde esnek tavırları olan personele ihtiyaç duymakta ve talep etmektedir.

Burası tam da Gi Group’un devreye girdiği yerdir. Gi Group sürekli artan hizmet ve maliyet avantajları sunmak için müşterileri ile yakın çalışmaktadır – bunun sonucu da imrenilen müşteri tutma kabiliyetimiz ve büyüme geçmişimizdir.

Müşterilerimizin talep ettiği tecrübe, eğitim ve tutum gibi teknik özellikleri karşılayacak belirli süreli ve sözleşmeli personelleri sağlamak için gerekli ağ ve işe alım kanallarımız mevcuttur.